Wetswijziging telemarketing: Wat betekent dat voor jouw organisatie?

 

Ontdek de 5 belangrijkste veranderingen voor jouw telemarketingcampagnes

Vanaf 1 juli 2021 is de Telecommunicatiewet aangepast. Deze wet heeft impact op de manier waarop jij donateurs mag benaderen. Een belangrijke verandering in de wet is dat het Bel-me-niet Register plaatsmaakt voor een opt-in-systeem. Dit betekent dat je vooraf toestemming nodig hebt om iemand telefonisch te benaderen. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. Het Bel-me-niet Register verdwijnt

Het Bel-me-niet Register gaat ervan uit dat je altijd ongevraagd telefonisch benaderd mag worden. Wil je dat niet, dan moet je jezelf uitschrijven. Dit wordt een opt-out-methode genoemd: standaard heb je een opt-in, tenzij je zelf een actie onderneemt tot opt-out. Dit verandert dus op 1 juli met de opt-in-plicht en hiermee verdwijnt dit register.

2. Bel me wel (opt-in) wordt verplicht

Het opt-in-systeem gaat het huidige opt-out-systeem vervangen. Er is toestemming nodig om een persoon telefonisch te benaderen óf er moet sprake zijn van een klantrelatie (zie punt 4).

3. Donateurs en klanten mag je wel bellen

Is het telefoonnummer eerder verkregen bij een financiële transactie, dan mag je wel bellen. Voor goede doelen is de definitie van klantrelatie wat ruimer genomen. Naast donateurs mag je ook bellen met sympathisanten die vrijwilligerswerk hebben gedaan óf een manifestatie hebben bijgewoond.

4. Maximale klanttermijn is 3 jaar

Heb je een klantrelatie? Dan mag je deze klant tot drie jaar na de overeenkomst/ laatste donatie telefonisch benaderen. De nieuwe wet biedt wel de mogelijkheid om later door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) een andere  termijn vast te stellen.

Wat betreft de klantrelatie, die is er bij een financiële transactie, als iemand zich als vrijwilliger inzet en als iemand een manifestatie bijwoont. Waarschijnlijk is een petitie of een webinar te mager om echt een manifestatie te zijn, dat wil zeggen een bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun standpunt duidelijk te maken. Een fysieke betoging zoals Black Lives Matter of de Klimaatmars is dit waarschijnlijk wel. Een benefietconcert wellicht ook. Een online manifestatie, kan dit wellicht ook zijn. Neemt overigens ook niet weg dat je hier deelnemers moet informeren over het gebruik van hun gegevens voor bijvoorbeeld e-mail of telemarketing en hen een afmeldmogelijkheid moet bieden (bron: DMCC).

5. Toestemming om wél te mogen bellen moet legitiem verkregen zijn

De manier waarop je toestemming vraagt is van belang voor de geldigheid. Dit zijn de voorwaarden kort samengevat:

  • Vrij: iemand moet de keuze hebben om geen toestemming te geven zonder nadelige gevolgen.
  • Per doel apart (specifiek): toestemming moet gericht zijn op een afgebakende verwerking.
  • Geïnformeerd: de betrokkene moet vóórdat er toestemming gegeven is, op de hoogte zijn waarvoor er toestemming gevraagd wordt.
  • Ondubbelzinnige wilsuiting: er mag geen twijfel over bestaan dat diegene de bedoeling had om toestemming te geven.

Daarnaast moet je als organisatie aan kunnen tonen dat de toestemming gegeven is. Leg de datum, het tijdstip en de bron vast.

 

Tip: pas het systeem van je database aan

Het hebben van specifieke data is belangrijk om een geoorloofd gesprek aan te gaan. Voeg extra velden toe aan het huidige systeem (database, CRM of CDP) om op de juiste manier een opt-in te verzamelen.

Download hier de brochure voor informatie over de Mindwize CRM database voor effectieve fondsenwervers.

Beoogd voordeel van de wetswijzing

Het doel van de wetswijziging is het stoppen van de stroom aan klachten over telemarketing.  Als je van tevoren wel toestemming hebt ontvangen, wordt het telefoontje waarschijnlijk meer op prijs gesteld. Vermoed wordt dat er minder, maar wel effectiever gebeld gaat worden. Win-win voor beide kanten aan de lijn.

Een ander voordeel is dat het niet langer nodig is om eerst het Bel-me-niet Register te raadplegen voor het bellen. Deze lasten, die worden gedragen door de organisaties die gebruikmaken van ongevraagde telemarketing, verdwijnen hierdoor volledig.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze wetswijziging en hoe je jouw telemarketingcampagnes hierop aan kan passen? Neem contact op met Dyonne Kemper via dyonne@socialcall.nl of bel haar op: 06 – 251 42304.