Waarin we geloven

We gaan voor kwaliteit

Kwaliteit vinden we enorm belangrijk. Onze bellers zijn geselecteerd op hun persoonlijkheid, empathisch vermogen en levenservaring. Socialcall bellers zijn stuk voor stuk gedreven. Ze hebben plezier in hun werk. Meer dan de helft van bellers zet zich al 5 jaar of langer in voor onze klanten. Daardoor kunnen we continue werken aan de kwaliteit van onze gesprekken en doorlopend investeren in goed getrainde bellers. Elke nieuwe beller krijgt een uitgebreide training. En alle bellers – ook degenen die al langer voor ons werken krijgen regelmatig feedback op basis van meegeluisterde gesprekken.

De juiste benadering

In het belscript nemen we informatie op uit databases. We maken een voicelog voor coaching en controle. Klachten naar aanleiding van onze gesprekken komen vrijwel nooit voor. Het aantal donateurs dat zich aanmeldt voor opname in het Bel-me-niet-register, of dat gebruik maakt van het Recht van Verzet, is minimaal.

Gespreksmodel als leidraad

Om servicegesprekken ook commercieel naar het beste resultaat te kunnen leiden, maken we gebruik van een gespreksmodel waardoor bellers bij complexe gesprekken optimaal worden ondersteund. Ze zijn getraind in het gebruik van het 4A gespreksmodel. Ook het belscript wordt volgens dit model opgebouwd. Het model is gericht op servicegerichte verkoop. De vier A’s staan voor: Aanvang, Analyse, Aanbod en Afsluiting.