“Veilig op pad met de Antistollingspas!”

“Voor deze campagne belt Socialcall met mensen die een zgn. Antistollingspas bestellen bij de Trombosestichting Nederland. De Antistollingspas verhoogt namelijk de veiligheid van mensen die bloedverdunners gebruiken om trombose te voorkomen. In een kort gesprek wordt het juiste gebruik van de pas toegelicht. Maar … omdat we deze mensen toch aan de telefoon hebben vragen we natuurlijk ook of ze structureel donateur willen worden van de Trombosestichting. De campagne is een overweldigend succes, mede dankzij de zorgvuldige wijze waarop de agents van Socialcall met deze specifieke doelgroep gesprekken voert!”

Karin van Minnen - fondsenwerver Trombosestichting Nederland

Over de Trombosestichting

De Trombosestichting Nederland is in 1974 opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van (medisch) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose, het geven van voorlichting - in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen - en het doen geven van postacademisch onderwijs op het gebied van trombose om de kenniswerving bij jonge onderzoekers te stimuleren.

De stichting probeert het wetenschappelijk onderzoek naar trombose te bevorderen door ieder jaar subsidies te verlenen aan onderzoekers op dit gebied. Daarbij is de steun van de Nederlandse gever van groot belang. De Trombosestichting Nederland ontvangt namelijk geen overheidssubsidie. Het werven van donateurs en fondsen neemt dan ook een belangrijke plaats in het werk van de Trombosestichting Nederland in. Met meer donateurs kunnen we nog meer goed wetenschappelijk onderzoek financieren en patiëntenvoorlichting geven.